Samen met Torenstad hebben we gezamenlijk positie ingenomen in Zutphen, De Hoven, voor de ontwikkeling van circa 50 woningen. Door het bundelen van onze krachten kunnen we hier sociale huurwoningen en vrije sector koopwoningen toevoegen waar veel vraag naar is. De verwachte ontwikkeling en realisatie is in 2026. Ook hier gaan we weer een kwalitatief plan ontwikkelen
met een duurzaam karakter en waar de toekomstige bewoners fijn wonen.

  • Aantal woningen circa 50
  • Bouwjaar 2026
plankaart De Hoven