Op 28 september jl. heeft de Gemeente Haarlem officieel het Masterplan voor de ontwikkelzone Zuid-West vastgesteld. Gedurende de periode van 5 december 2022 tot 22 januari 2023 is dit Masterplan ter inzage gelegd, waardoor bewoners, organisaties en ondernemers de kans kregen om hun zienswijze kenbaar te maken.

Dit participatieproces heeft waardevolle inzichten en feedback opgeleverd met betrekking tot diverse aspecten van het plan, waaronder bouwhoogtes, parkeervoorzieningen en groenontwikkelingen. Dankzij deze input is het plan nu verder verfijnd en geoptimaliseerd, wat heeft geresulteerd in een mooi eindresultaat.

Dit positieve nieuws brengt ons een stap dichterbij de daadwerkelijke realisatie van Sterrenwyck! Wij zullen in 2024 de voorbereidingen op starten voor de verkoop van de appartementen. Voorlopige planning is dat we eind 2024, begin 2025 in verkoop gaan.